Pracując jako freelancer albo jako firma nie raz (i nie dwa) będziesz miał potrzebę podpisania umowy. Co powinna zawierać dobra umowa?

Pod pojęciem dobra umowa mam na myśli taką, która jasno definiuje warunki współpracy i zabezpiecza interesy obu stron.

6 Cech dobrej umowy

Jakie cechy powinna posiadać dobra umowa? Powinna być:

 • Precyzyjna – dokładnie opisująca zakres i przedmiot współpracy. Umowa ma określać co zostanie zrealizowane, kiedy. Jeżeli jakaś ze stron złamie zapisy co się wtedy wydarzy itp.
 • Jednoznaczna – treść umowy musi być przejrzysta. Nie może być żadnego pola do interpretacji. Jeżeli jakiś zapis jest niejednoznaczny należy go zmodyfikować.
 • Nie wykraczająca poza zakres współpracy – umowa powinna precyzować tylko te zagadnienia, które są bezpośrednio związane z zakresem współpracy. Nie piszemy podpunktów "na zapas" – jedynie takie, które są niezbędne.
 • Zgodna z ofertą i innymi ustaleniami – wszystkie zapisy muszą się pokrywać z poprzednimi ustaleniami.
 • Zrozumiała – treść nie powinna być zawiła. Jeżeli jakiś punkt jest niezrozumiały należy go tak zmodyfikować.
 • Zabezpieczająca interesy obu stron – umowa ma chronić w równym stopniu interesy obu stron. Tutaj nie ma znaczenia, czy umowę podpisujemy z równorzędnym partnerem, czy wielką firmą. Jeżeli ma być uczciwa obie strony ma traktować równo!
 • Zgodna z prawem – to chyba oczywiste. Żeby nikt nie podważył zapisów muszą być zgodne z obowiązującym prawem.

Szkielet umowy, czyli co powinna zawierać

Ok, wiesz już jakie cechy posiada dobra umowa. Przejdźmy teraz do jej szkieletu:

 • Dane obu stron – nazwy firm lub imiona i nazwiska. adres, NIP lub PESEL.
 • Przedmiot umowy – czyli co będzie dostarczone.
 • Harmonogram – w jakim czasie będzie wykonywany przedmiot umowy. W jakich krokach i terminach.
 • Prawa i obowiązki obu stron – ten punkt zawiera informacje co komu będzie wolno, a czego nie będzie wolno. W tym punkcie należy określić postępowanie w przypadku niezrealizowania w pełni przedmiotu umowy, opóźnień, braku terminowych płatności itp. Jeśli w ramach umowy przekazywane będą jakieś prawa, udzielane licencji itd., to tutaj trzeba także określić ich zakres.
 • Zakres poufności przekazywanych informacji – informacja jakie dane będą traktowane jako poufne. Zapis ten powinien być precyzyjny i jasno informować jakie informacje mają być chronione. Tak żeby potem nie było nieporozumień.
 • Wynagrodzenie i terminy płatności – chyba klarowny punkt :). Ten punkt zawiera jakie wynagrodzenie należy się za zrealizowanie przedmiotu umowy i w jakim terminie powinno być wypłacone. Jeżeli będzie wypłacona zaliczka także należy o niej wspomnieć.
 • Wskazanie osób kontaktowych – każda ze stron powinna być reprezentowana przez konkretne osoby. Znacznie ułatwi to komunikację.

Myślę, że taki szkielet spokojnie wystarczy w większości przypadków. Zachęcam do pobrania mojej wzorcowej umowy i jej analizy. Może jakieś zapisy ci się przydadzą :).

Co sądzisz o wpisie?

BeżnadziejnySłabyŚredniDobryBardzo dobry (Brak ocen, bądź pierwszy!)
Loading...

Komentarze z Facebooka

Skomentuj