Witam!

wolny-strzelec.com to blog, gdzie dzielę swoim doświadczeniem zdobytym podczas codziennej pracy jako przedsiębiorca.

Twórcą bloga jestem ja, czyli Łukasz Socha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Racy Mind Łukasz Socha”, ul. Puławska 15/7, 24-300 Opole Lubelskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 717-181-21-16.

W każdej chwili możesz się ze mną skontaktować, wysyłając wiadomość na adres .

Ponieważ dbam o prywatność i bezpieczeństwo użytkowników bloga lukasz-socha.pl, poniżej znajdziesz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z serwisu.

W razie jakichkolwiek pytań jestem do Twojej dyspozycji pod adresem .

Pozdrawiam
Łukasz Socha

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1. Administrator – Łukasz Socha, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Racy Mind Łukasz Socha”, ul. Puławska 15/7, 24-300 Opole Lubelskie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 717-181-21-16,
2. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem http://wolny-strzelec.com,
3. System – system minderCRM,
4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta z Serwisu.

§ 2 Dane osobowe

1. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, takich jak formularz dodawania komentarzy, formularz zapisu na newsletter i formularz kontaktowy. Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Administrator.
2. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza dodawania komentarzy przetwarzane są w celu wyświetlenia komentarza. Przesłanie formularza dodawania komentarza skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie przez czas istnienia Serwisu.
3. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi newslettera. Przesłanie formularza zapisu na newsletter skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie do czasu rezygnacji przez Użytkownika z otrzymywania newslettera.
4. Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem, w celu archiwizacji korespondencji wymienianej z Użytkownikiem oraz w celu personalizowania komunikatów wyświetlanych Użytkownikowi podczas korzystania z Serwisu. Przesłanie formularza kontaktowego skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie przez czas prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora.
5. Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne do dodania komentarza, otrzymywania newslettera lub kontaktu z Administratorem.
6. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz danych osobowych wprowadzonych do Systemu. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.
7. Administrator nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim.
8. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w stosunku do jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora:
1. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
3. prawo do przenoszenia danych,
4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora.
10. Uprawnienia, o których mowa w ust. 10 powyżej, Użytkownik może realizować, kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej ().
11. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
1. H88 S.A., Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, NIP: 782-262-21-68 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
2. FreshMail Sp. z o.o., Al. 29 Listopada 155 c, 31-406 Kraków, NIP: 6751496393 – w celu korzystania z systemu mailingowego FreshMail, służącego do przesyłania newslettera,
12. Administrator zapewnia, że podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych podejmują wszelkie odpowiednie środki wymagane przez przepisy o ochronie danych osobowych.
13. Administrator zapewnia, że infrastruktura serwerowa wykorzystywana do funkcjonowania Serwisu i Systemu znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

§ 3 Pliki cookies

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu oraz Systemu.
3. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwis lub Systemu przez Użytkownika może być utrudnione.
4. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

§ 4 Inne technologie

1. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu:
1. kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Serwisu,
2. kod śledzenia Google Adsense – w celu wyświetlania reklam,
2. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że System również wyposażony jest w technologie śledzące, które zapisują informacje o podstronach Systemu odwiedzanych przez Użytkownika, wyświetleniach kampanii, kliknięciach w link w kampaniach.

§ 5 Logi serwera

1. Korzystanie z Serwisu oraz Systemu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywany jest Serwis oraz System.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
3. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
4. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
5. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.